Regulamin Prowansalskich Nut

Rezerwacja noclegu oznacza pełną akceptację regulaminu.

Regulamin

W trosce o bezpieczeństwo i komfort Gości Prowansalskich Nut, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Rezerwacja noclegu w domkach oznacza pełną akceptację regulaminu. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

1.  Opłata za wynajem pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

2.  W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.

3.  Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00.

4.  Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela.

5. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu  potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka – dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

6. Zadatek wpłacony podczas rezerwacji, w terminie dwóch dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, w wysokości 20% całkowitej kwoty najmu pozostaje, jako zastaw na poczet potencjalnych zniszczeń oraz opłat za energię elektryczną oraz wodę. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji. Cała kwota za pobyt jest uiszczana przy przekazaniu domku z kluczami.

7. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.

8. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.

9. Jesteśmy eko, dlatego do atrakcyjnej ceny wynajmu domku doliczany jest koszt zużytej energii elektrycznej (1,2 zł/kWh) oraz wody wraz z wywozem nieczystości (25 zł/1m3). Dodatkowo wedle uznania Gościa możliwe jest odpłatne korzystanie z drewna kominkowego (20 zł/skrzynka). Goście płacą dodatkowo tylko tyle, ile zużyją. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej konsumpcji mediów.

10. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących, co, do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie w dniu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

11. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób. (Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domków prosimy zgłaszać w miarę możliwości na bieżąco).

12.  Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz obiektu.

13. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciw- pożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (koza), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu, UWAGA –  nie kłaść na grzejnikach żadnych przedmiotów oraz ubrań) jak również innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.

14. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.

15. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 200 zł.

16. Zgodnie z uchwałą nr XLVI/353/2022 Rady Gminy Choczewo z dnia 15 kwietnia 2022 r. w dniu przyjazdu zostanie pobrana opłata miejscowa. Opłata miejscowa od każdej osoby wynosi 2 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

17. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.

18. Gospodarz zapewnia jedno miejsce parkingowe do każdego domku. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz rzeczy w nich pozostawione.

19. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.

20. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

21. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także, gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

22. Domek letniskowy może być zamieszkały przez tylu gości dla ilu jest przeznaczony (wliczając w to również dzieci). Większa liczba osób może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu dodatkowej opłaty.

23. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawka z drabinkami), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

24.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

–   będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

–  które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 7:00. W godzinach ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.

26. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło (zielony kosz), plastik i metal (niebieski kosz), papier (niebieski kosz), odpady mieszane (czarne kosze).

27. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu (zakaz grillowania na bruku przed tarasami). Węgiel we własnym zakresie.

28. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.

29. Na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz rozbijania namiotów.

30. Za wszelkie  zniszczenia , uszkodzenia oraz zaginione rzecz goście odpowiadają finansowo.

31. Opłata za zgubione klucze to 100zł.

32. Pobyt gości ze zwierzakami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem (20zł/doba).

33. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu dziecięcego tj. fotelika do karmienia, wanienki oraz łóżeczka turystycznego wraz z materacem i pościelą po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Dodatkowy koszt to 15 zł/doba.

34. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

35. W przypadku nie używania wiaty przeciwsłonecznej plandeka musi być zwinięta/złożona. Plandeka pozostawiona rozłożona, w przypadku deszczu , grozi uszkodzeniem wiaty, a tym samym niesie za sobą straty finansowe.

W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje warunki zawarte w niniejszym

regulaminie.

Zarezerwuj domek teraz
Sprawdź dostępność